Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Διότι μόνον ἡ πνευματικὴ πενία μᾶς ἀπειλεῖ!!!Ὅσο οἱ περισσότεροι συμπολῖτες μας ἀσχολοῦνται μὲ τὴν οἰκονομικὴ καταστροφὴ τῆς χώρας…
Ὅσο οἱ περισσότεροι συμπολῖτες μας ἀναζητοῦν τρόπους νὰ ἀντιπαρέλθουν τῶν φόρων καὶ τῶν σκληροπυρηνικῶν νομομαγερευμάτων, κομμουνιστικοποιήσεώς μας…
Ὅσο οἱ περισσότεροι συμπολῖτες μας κυττοῦν τὸ …«δάκτυλο» τοῦ «θηρίου» κι ὄχι τὸ ἴδιο. τὸ «θηρίον»…
…τόσο θὰ παραμένουμε μακρὰν τῆς πορείας μας!!!
…τόσο πιὸ πεινασμένοι θὰ διαβιοῦμε…!!!
…τόσο πιὸ στερημένοι καὶ ἀδαεῖς καὶ χειραγωγούμενοι καὶ τελικῶς δοῦλοι!!!
Διότι ἡ μοναδικὴ μορφὴ πενίας ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ δὲν εἶναι ἡ οἰκονομική, ἀλλὰ ἡ πνευματική.
Διότι ὅταν αὐτὸς ὁ τόπος γεννοῦσε Ἀριστοτέληδες καὶ Πλάτωνες καὶ Σωκράτες εἴχαμε μεγαλυτέρα οἰκονομικὴ ἔνδοια…

Διότι ὅταν οἱ παπποῦδες μας γεννοῦσαν πολιτισμούς, τὸ χρῆμα, μὲ τὴν μορφὴ ποὺ τὸ γνωρίζουμε, δὲν ὑπῆρχε καὶ δὲν ἀπασχολοῦσε τοὺς γεννήτορες αὐτῶν τῶν πολιτισμῶν…
Ὅταν λοιπόν, μὲ τὸ καλό, συνειδητοποιήσουμε τὸ ποιὸ εἶναι τὸ πραγματικό μας πρόβλημα…
Ὅταν θὰ ἀντιληφθοῦμε, ἐπὶ τέλους, τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνει πτωχὸς τῷ πνεύματι…
Ὅταν θὰ ἀποφασίσουμε νὰ μετατρέψουμε ἑαυτοὺς σὲ φορεῖς σκέψεως, πολιτισμοῦ καὶ γεννήτορες ἰδεῶν…
…τότε καὶ μόνον τότε θὰ ἐπιτύχουμε τὸν πραγματικό μας πλοῦτο.
Ἕναν Πλοῦτο ποὺ οὐδὲ μίαν σχέσιν ἔχει μὲ ὅ,τι ἐπίπλαστο καὶ τεχνητὸ καὶ ψευδὲς μᾶς προβάλλει σήμερα ἡ καθεστηκυΐα τάξις ὡς ἀναγκαῖον.
Υ.Γ. Τὸ στομάχι γεμίζει καὶ μὲ χαρούπια, ὅπως στὴν Κατοχή. Τό μυαλό μέ τί γεμίζει;

Το blog στηρίζει τα Ελληνικά Προϊόντα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα των άρθρων.

Εμείς απλά τα δημοσιεύουμε και η αξιολόγησή τους επαφίεται στη κρίση του αναγνώστη.

Αποποιούμαστε κάθε νομικής ευθύνης για την ακρίβεια των γραφομένων σε άλλα ιστολόγια ή ιστοσελίδες