Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΛΥΣΗ


--------------------------------ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΛΥΣΗ---------------
Ό Λαός είναι τόσο έπιρρεπής,στήν όποια πλύση έγκεφάλου,
ώστε βάσιμα μπορεί νά ύποστηριχθεί ότι έλάχιστα διαφέρει
άπό μιά άγέλη προβάτων,πού όρισμένοι έπιτείδιοι, μπορούν 


γιά τούς δικούς τους πάντα λόγους,νά τήν κάνουν νά πιστέψει,
στά πιό ψευδή, κι'άναληθή,καί νά τήν παρασύρουν στό κούρεμα
καί στή σφαγή.Καί γιά νά είμαι άκριβής, είναι ό Λαός δίχως Παιδεία...''
[ ΠΟΤΗΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ ] ΄Δημοσιευμένο στο λογοτεχνικό περιοδικό
τής Άθήνας ''ΝΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ.''
---------------


skepseissofwn.blogspot.nl

Το blog στηρίζει τα Ελληνικά Προϊόντα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα των άρθρων.

Εμείς απλά τα δημοσιεύουμε και η αξιολόγησή τους επαφίεται στη κρίση του αναγνώστη.

Αποποιούμαστε κάθε νομικής ευθύνης για την ακρίβεια των γραφομένων σε άλλα ιστολόγια ή ιστοσελίδες